Ki kicsoda?/Ko je ko?/Who is who?

40
Technika: 
olaj, vászon/ ulje, platno/ oil, canvas
Méret: 
150x100cm
Évszám: 
2016